Arhiva

2021. godina

Časopis Nauka i tehnologija 2021 godina Broj 15
The scientific journal of IUT 2021 No.15

1EKOLOGIJA EVROPSKE UNIJE – Prof. dr. Rajko Kasagić
1ECOLOGY OF EUROPEAN UNION – Prof. dr. Rajko Kasagić
2VLADAVINA ZAKONA – ODREDNICA VEĆE SIGURNOSTI GRAĐANA I PREDUZEĆA – Prof. dr Atanas Kozarev; Mr. Tijana Bombol – Delevska
2THE RULE OF LAW – A DETERMINANT OF GREATER SECURITY OF CITIZENS AND BUSINESSES – Professor. dr Atanas Kozarev; Mr. Tijana Bombol – Delevska
3BOSNA I HERCEGOVINA U ZAJEDNIČKOM EUROPSKOM ISTRAŽIVAČKOM I RAZVOJNOM PROSTORU U PODRUČJU TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA- Prof. dr. sc. Antun Sertić; V. ass Zekotić Emina MA.
3BOSNIA AND HERZEGOVINA IN THE COMMON EUROPEAN RESEARCH AND DEVELOPMENT AREA IN THE FIELD OF TRANSPORT AND TRANSPORT TECHNOLOGY – Professor dr. sc. Antun Sertić akademik; Senior Assistant Zekotić Emina MA.
4EXCEL'S CALCULATION OF BASIC ASSETS AMORTISATION VALUES – Sead Rešić; Husnija Bibuljica; Husnija Bibuljica
4EXCEL'S CALCULATION OF BASIC ASSETS AMORTISATION VALUES – Sead Rešić; Husnija Bibuljica; Vehbi Ramaj
5PROBLEMI I ODGOVORI MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA U BOSNI I HERCEGOVINI NA COVID-19 VEZANO ZA UPRAVLJANJE KLJUČNIM INTERESNIM GRUPAMA – Doc. dr. Azra Ahmić; Doc. dr. Lejla Skopljak
5PROBLEMS AND RESPONSES OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA TO COVID-19 RELATED TO THE MANAGEMENT OF KEY STAKEHOLDERS – Doc. dr. Azra Ahmić; Doc. dr.Lejla Skopljak
6RAZVOJ DIGITALNIH KOMPETENCIJA KOD NASTAVNIKA U OŠ “EDHEM MULABDIĆ“ USLJED PANDEMIJE COVID 19 – Nedžada Tolja
6DEVELOPMENT OF DIGITAL COMPETENCIES WITH TEACHERS IN ELEMENTARY SCHOOL EDHEM MULABDIĆ DUE TO THE COVID PANDEMIC 19 – Nedžada Tolja
7OBRAZOVANJE NA DALJINU U DOBA PANDEMIJE COVID-19 – Ela Martinčević, mag.oec; Prof.dr.sc. Krešimir Buntak; Doc.dr.sc. Ivana Martinčević
7DISTANCE EDUCATION DURING THE COVID-19 PANDEMIC – Ela Martinčević, mag.oec; Professor.dr.sc. Krešimir Buntak; Doc.dr.sc. Ivana Martinčević
8UTICAJ VIRUSA COVID-19 NA POSLOVANJE TRANSPORTNIH KOMPANIJA I RAZVOJ TURIZMA U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA – Emira Destanović, MA; Prof. dr. Momčilo Sladoje
8THE IMPACT OF THE COVID-19 VIRUS ON THE OPERATION OF TRANSPORT COMPANIES AND THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE WESTERN BALKAN COUNTRIES – Emira Destanović, MA of Traffic;
9UTJECAJ PANDEMIJE COVID-19 NA GLOBALNE LANCE OPSKRBE – Maja Matajčić, mag.oecc.; Prof.dr.sc. Krešimir Buntak; Sanja Zlatić dip.ing
9IMPACTS OF COVID-19 PANDEMIC ON GLOBAL SUPPLY CHAINS – Maja Matajčić, mag.oecc.; Professor dr.sc. Krešimir Buntak; Sanja Zlatić, dipl.ing
10UTICAJ PADEMIJE COVID-19 NA SISTEM VISOKOG OBRAZOVANJA PRIMJER UNIVERZITETA DONJA GORICA – Natalija Drekalović; Sanida Šabotić; Aleksandar Drekalović; Aleksandra Gogić
10THE IMPACT OF THE COVID-19 ACADEMY ON THE HIGHER EDUCATION SYSTEM THE EXAMPLE OF THE UNIVERSITY OF DONJA GORICA – Natalija Drekalović; Sanida Šabotić; Aleksandar Drekalović; Aleksandra Gogić
11ORGANIZACIJA RADA ZDRAVSTVENE USTANOVE TERCIJARNOG NIVOA ZA VRIJEME PANDEMIJE COVID-19 – Prof dr Sanela Salihagić
11ORGANIZATION OF TERTIARY HEALTH CARE INSTITUTION DURING THE COVID-19 PANDEMIC – Professor dr Sanela Salihagić
12THE IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC ON ACCELERATED DIGITIZATION OF THE ECONOMY – Ivan Tolić, Ph.D.
12THE IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC ON ACCELERATED DIGITIZATION OF THE ECONOMY – Ivan Tolić, Ph.D.
13IZBOR OPTIMALNOG NAČINA NAPLATE PUTARINE ZA POTREBE ODRŽIVOG RAZVOJA TRANSPORTA U REPUBLICI SRPSKOJ – Zoran Injac; Danislav Drašković
13SELECTION OF THE OPTIMAL TOLL COLLECTION SYSTEM FOR THE PURPOSES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TRANSPORT IN THE REPUBLIC OF SRPSKA – Zoran Injac; Danislav Drašković
14ANALIZA UTJECAJA PANDEMIJE SARS COV-2 VIRUSA NA ODABRANE POKAZATELJE U REPUBLICI HRVATSKOJ – Matija Kovačić, mag.ing.traff.;
14ANALYSIS OF THE IMPACT OF THE SARS COV-2 VIRUS PANDEMIC ON SELECTED INDICATORS IN THE REPUBLIC OF CROATIA – Matija Kovačić, mag.ing.traff.; Professor.dr.sc. Krešimir Bunt Prof.dr.sc. Krešimir Buntak

2020. godina

Časopis Nauka i tehnologija 2020 godina Broj 14
The scientific journal of IUT 2020 No.14

2019. godina

Časopis Nauka i tehnologija 2019 godina Broj 13
The scientific journal of IUT 2019 No.13

Časopis Nauka i tehnologija 2019 godina Broj 12
The scientific journal of IUT 2019 No.12

2018. godina

Časopis Nauka i tehnologija 2018 godina Broj 11
The scientific journal of IUT 2018 No.11

Časopis Nauka i tehnologija 2018 godina Broj 10
The scientific journal of IUT 2018 No.10

2017. godina

Časopis Nauka i tehnologija 2017 godina Broj 9
The scientific journal of IUT 2017 No.9

Časopis Nauka i tehnologija 2017 godina Broj 8
The scientific journal of IUT 2017 No.8

2016. godina

Časopis Nauka i tehnologija 2016 godina Broj 7

Časopis Nauka i tehnologija 2016 godina Broj 6

2015. godina

Časopis Nauka i tehnologija 2015 godina Broj 5

Časopis Nauka i tehnologija 2015 godina Broj 4

2014. godina

Časopis Nauka i tehnologija 2014 godina Broj 3

Časopis Nauka i tehnologija 2014 godina Broj 2

2013. godina

Časopis Nauka i tehnologija 2013 godina Broj 1