Internacionalni univerzitet Travnik od svog početka nastoji kontinuirano povećavati naučno-istraživačke aktivnosti i kvalitet istraživanja te broj i kvalitet naučno-istraživačkih radova, a među nastavnicima i saradnicima povećavati interesovanje za naučna istraživanja i broj objavljenih stručnih i naučnih radova u međunarodnim publikacijama (indeksiranim u CC i SCI). Zbog toga je 2013. godine pokrenut naučni časopis pod nazivom „Nauka i tehnologija“ koji okuplja radove akademika, univerzitetskih profesora, naučnika, privrednika, priznatih stručnjaka iz različitih oblasti i studenata, u aspektima njene strukture i sa ličnim pečatom pojedinačnih i kolektivnih dostignuća iz sedam oblasti. Časopis je indeksiran, za više informacija o indeksiranju časopisa Nauka i tehnologija posjetite link http://sjifactor.com/passport.php?id=20210

Časopis pruža priliku autorima da prezentuju svoja naučna istraživanja i spoznaje s ciljem proširivanja postojećih znanja iz različitih oblasti, a posebno je važan za mlade autore koji se nalaze na početku karijere i žele steći naučnu i istraživačku afirmaciju kako u okviru domaće, tako i u okviru međunarodne naučne javnosti, jer imaju priliku objaviti svoje radove u indeksiranom časopisu koji okuplja radove akademika, profesora i stručnjaka iz oblasti ekonomije, prava, saobraćaja, informacijskih tehnologija, mašinstva, elektrotehnike, medija i ekologije.

Internacionalni univerzitet Travnik danas posjeduje naučno-istraživački kapacitet i definisanu naučnu aktivnost na području prirodnih, društvenih i tehničkih nauka koje kontinuirano nastoji unaprijediti i nastaviti institucionalnu brigu za kontinuiran proces stvaranja naučno-istraživačkih karijera sa mnogo većom naučnom produkcijom. Časopis „Nauka i tehnologija“ izlazi dva puta godišnje i pored naučnih i stručnih radova prihvata i pregledne radove kao i konferencijske radove.

Kroz časopis „Nauka i tehnologija“, u kojem se na znanstveni i profesionalni način raspravlja o problemima iz oblasti društvenih, umjetničkih i tehničkih nauka, čitatelji se upoznaju s idejama i ciljevima iz navedenih oblasti.