Kotizacija za objavljivanje

Kotizacija za objavljivanje rada u naučnom časopisu “Nauka i tehnologija” se naplaćuje u iznosu od 100,00 konvertibilnih maraka, u cijenu naknade obuhvaćeni su troškovi:

  • predaje rada;
  • obrade rada;
  • objavljivanja rada;
  • štampanja rada.
BosnianEnglish