Politika otvorenog pristupa

Časopis “Nauka i tehnologija” omogućuje besplatan pristup svom sadržaju u svrhu postizanja politike otvorenog pristupa putem web stranice https://naukaitehnologija.iu-travnik.com/, indeksiran u SJIF bazi sa impakt faktorom 6.235. Oblasti obuhvaćene naučnim časopisom su: ekonomija, pravo, mediji i komunikacije, ekologija, informacione tehnologije, saobraćaj, mašinstvo, elektrotehnika, logistika, sigurnost i zaštita na radu.

BosnianEnglish