×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Nauka i tehnologija - Vol 1 No. 01 (2013)

All issues
Authors in this issue:

Ibrahim Jusufranić, Rašid Hadžić, Žanesa Ljevo, Mirza Pozder, Danislav Drašković, Jasmin Jusufranić, Pavle Gladović, Mirsad Kulović, Vladimir Popović, Armand Krasniqi, Asib Alihodžić, Snježana Ivković, Valentina Basarić, Milica Miličević, Jelena Mitrovica, Vinko Vidučić, Jelena Žanić Mikuličić, Tonći Jeličić, Pero Vidan, Frane Kasum, Josip Zavada, Ratko Đuričić, Boško Mišić, Josip Kasum, Zvonko Grfetić, Katja Božić Fredotović, Mujo Fišo, Vedad Smailhodžić, Husnija Bibuljica, Nihat Ramić, Kenan Jusić, Milan Simeunović, Mirjana Radojković,

Published: 01.06.2013.

Contents

01.06.2013. Review article
GRADOVI I JGP U 21. VIJEKU

...

By IBRAHIM JUSUFRANIĆ

01.06.2013. Review article
UPRAVLJANJE PROJEKTOM I NJEGOV UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU CESTOVNE INFRASTRUKTURE

Cestovna infrastruktura predstavlja bitan uticajni faktor u procesu eksploatacije na životnu sredinu a time i okolinu. To se manifestuje kroz vrednovanje interaktivne veze mogućih konfliktnih situacija ukoliko nisu poduzete opsežne mjere tzv. Upravljanje projektom. Dakle, potrebno je uspostaviti, u graditeljskom smislu, optimum mjera predo trožnost...

By RAŠID HADŽIĆ, ŽANESA LJEVO, MIRZA POZDER

01.06.2013. Review article
STANJE I PROBLEMATIKA RAZVOJA SAOBRAĆAJA U EVROPSKOJ UNIJI SA POSEBNIM OSVRTOM NA BOSNU I HERCEGOVINU

U radu su obrađeni najbitniji aspekti stanja i razvoja saobraćaja kod nas i u Evropskoj uniji. U prvom dijelu rada date su opšte karakteristike u razvoju saobraćaja u posljednjih 10 godina u Evropskoj uniji kao i uloga saobraćajne politike u funkcijiji razvoja saobraćaja. Posebno je obrađen saobraćajni sistem sa konvencionalnog i modernog pristupa ...

By IBRAHIM JUSUFRANIĆ, DANISLAV DRAŠKOVIĆ, JASMIN JUSUFRANIĆ

01.06.2013. Review article
MODEL SAVREMENOG ORGANIZOVANJA SISTEMA JAVNOG MASOVNOG TRANSPORTA PUTNIKA (JMTP)

Savremena organizacija sistema javnog masovnog transporta bazira se na strategiji “održivog razvoja” I “kvaliteta života”. Polazeći od navedene strategije, u radu je prikazan mogući postupak organizacije i uključenja više prevoznika u sistem javnog masovnog transporta putnika (JMTP), na takav način da se obezbedi maksimalna proizvodna, troškovna i ...

By PAVLE GLADOVIĆ

01.06.2013. Review article
ARHITEKTURA INTELIGENTNIH TRANSPORTNIH SISTEMA - REGIONALNI ASPEKTI

U posljednje dvije decenije Inteligentni Transportni Sistemi (ITS) su najznačajniji tehnološki napredak zabilježen u većem broju razvijenih zemalja. Primarna uloga ITS-a je primjena savremenih tehnologija – uglavnom kompjutera, elektronike i komunikacija - i menadžment srategija u cilju povećanja bezbjednosti saobraćaja, korišćenja kapaciteta i pog...

By MIRSAD KULOVIĆ

01.06.2013. Review article
PRIMENA SAVREMENIH INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA U PROJEKTOVANJU TRANSPORTA OPASNIH MATERIJA

Problem transporta opasnih materija predstavlja kompleksan transportni proces koji je praćen visokim stepenom rizika. U ovom radu biće prikazan novi metodološki pristup rešavanja ovog problema korišćenjem savremenih informacionih tehnologija, koje pružaju mnoge alate koji mogu olakšati i ubrzati donošenje najadekvatnijih odluka prilikom projektovan...

By VLADIMIR POPOVIĆ

01.06.2013. Review article
UGOVOR O MEĐUNARODNOJ ŠPEDICIJI – PRAVNO REGULATIVNI DOKUMENT I MOGUĆNOST ZA RAZVOJ MEĐUNARODNOG BIZNISA

Svaka zemlja koja je jasno opredeljena za pristup evropskoj zajednici, posebnu pažnju mora da na samom početku posveti kompletiranju zakonodavstva koje treba da se približava u prvom redu sa poznatim međunarodnim konvencijama drumskog saobraćaja i istovremeno i sa poznatim standardima aquis communitaire . Zbog uticaja, ali i potrebe stvaranja ovih ...

By ARMAND KRASNIQI, ASIB ALIHODŽIĆ

01.06.2013. Review article
JAVNI GRADSKI PREVOZ KAO FAKTOR UNAPREĐENJA KVALITETA ŽIVOTA U GRADOVIMA

Za analizu uloge i značaja javnog gradskog prevoza u očuvanju životne sredine potrebno je sagledati uticaj individualnih mo tornih vozila na okolinu i uticaj javnog gradskog saobraćaja kao povoljnije alternative prevoza putnika u gradovima. Za to je bilo potrebno osvrnuti se na sastav emisije prema tipovima vozila i efekte zaga đivanja okoline. Usp...

By IBRAHIM JUSUFRANIĆ, JASMIN JUSUFRANIĆ, DANISLAV DRAŠKOVIĆ

01.06.2013. Review article
PRIMJENA EVROPSKIH DIREKTIVA U SEKTORU TRANSPORTA

...

By SNJEŽANA IVKOVIĆ

01.06.2013. Review article
STRATEŠKI OKVIRI RAZVOJA URBANOG SAOBRAĆAJA U EUROPSKOJ UNIJI

...

By VALENTINA BASARIĆ, MILICA MILIČEVIĆ, JELENA MITROVICA

01.06.2013. Review article
TRAJEKTI, ALTERNATIVA MOSTOVIMA U VRIJEME GOSPODARSKE KRIZE

...

By VINKO VIDUČIĆ, JELENA ŽANIĆ MIKULIČIĆ

01.06.2013. Review article
POMORSKA ORJENTACIJA BOSNE I HERCEGOVINE NA POMORSKE LUKE PLOČE I METKOVIĆ

...

By TONĆI JELIČIĆ, PERO VIDAN, FRANE KASUM

01.06.2013. Review article
MODELI ORGANIZACIONE STRUKTURE ŽELJEZNICE BAZIRANI NA SMJERNICAMA EVROPSKIH DIREKTIVA

...

By RATKO ĐURIČIĆ, BOŠKO MIŠIĆ, ASIB ALIHODŽIĆ

01.06.2013. Review article
PROMET I HIDROGRAFSKI PREMJER UNUTARNJIH PLOVNIH PUTOVA I MORA

...

By JOSIP KASUM, ZVONKO GRFETIĆ, KATJA BOŽIĆ FREDOTOVIĆ

01.06.2013. Review article
PROMETNA INFRASTRUKTURA – OSNOVA PRIVREDNOG RAZVOJA KOSOVA

...

By HUSNIJA BIBULJICA

01.06.2013. Review article
PAN-EVROPSKI KORIDOR KAO FAKTOR ODRŽIVOG RAZVOJA BOSNE I HERCEGOVINE

...

By NIHAT RAMIĆ, KENAN JUSIĆ

01.06.2013. Review article
PRIMENA ITS-TEHNOLOGIJA ZA TARIFIRANJE U SISTEMU JAVNOG PREVOZA PUTNIKA

...

By PAVLE GLADOVIĆ, MILAN SIMEUNOVIĆ, MIRJANA RADOJKOVIĆ

Recent issues

View Archive