×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Review article

UPRAVLJANJE PROJEKTOM I NJEGOV UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU CESTOVNE INFRASTRUKTURE

By
Rašid Hadžić ,
Rašid Hadžić
Žanesa Ljevo ,
Žanesa Ljevo
Mirza Pozder
Mirza Pozder

Abstract

Cestovna infrastruktura predstavlja bitan uticajni faktor u procesu eksploatacije na životnu sredinu a time i okolinu. To se manifestuje kroz vrednovanje interaktivne veze mogućih konfliktnih situacija ukoliko nisu poduzete opsežne mjere tzv. Upravljanje projektom. Dakle, potrebno je uspostaviti, u graditeljskom smislu, optimum mjera predo trožnosti da bi ekploataciona vrednovanja imala visok kvalitet usluga.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.