×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Review article

ARHITEKTURA INTELIGENTNIH TRANSPORTNIH SISTEMA - REGIONALNI ASPEKTI

By
Mirsad Kulović
Mirsad Kulović

Abstract

U posljednje dvije decenije Inteligentni Transportni Sistemi (ITS) su najznačajniji tehnološki napredak zabilježen u većem broju razvijenih zemalja. Primarna uloga ITS-a je primjena savremenih tehnologija – uglavnom kompjutera, elektronike i komunikacija - i menadžment srategija u cilju povećanja bezbjednosti saobraćaja, korišćenja kapaciteta i pogodnosti putovanja. Za implementaciju ITS-a neophodno je imati arhitekturu sistema koja predstavlja strateški okvir kojim se pored korisnika i nihovih potreba definišu konceptualni modeli, logička i fizička arhitektura i komunikacijski tokovi. ITS arhitektura obezbjedjuje sistemski mehanizam za ostvarivanje zahtjeva svih učesnika koji mogu biti iz domena uprave, javni ili privatni transportni operatori, proizvodjači ITS uredjaja i opreme ili mogu biti iz domena krajnjih korisnika. U ovom radu se daju osnovne karakteristike arhitekture ITS-a.. Takodje se daje primjer primjene arhitekture ITS-a na regionalnom nivou..

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.