×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Archive

More Filters

Contents

01.06.2013. Review article
GRADOVI I JGP U 21. VIJEKU

...

By Ibrahim Jusufranić

Cestovna infrastruktura predstavlja bitan uticajni faktor u procesu eksploatacije na životnu sredinu a time i okolinu. To se manifestuje kroz vrednovanje interaktivne veze mogućih konfliktnih situacija ukoliko nisu poduzete opsežne mjere tzv. Upravljanje projektom. Dakle, potrebno je uspostaviti, u graditeljskom smislu, optimum mjera predo trožnost...

By Rašid Hadžić, Žanesa Ljevo, Mirza Pozder

U radu su obrađeni najbitniji aspekti stanja i razvoja saobraćaja kod nas i u Evropskoj uniji. U prvom dijelu rada date su opšte karakteristike u razvoju saobraćaja u posljednjih 10 godina u Evropskoj uniji kao i uloga saobraćajne politike u funkcijiji razvoja saobraćaja. Posebno je obrađen saobraćajni sistem sa konvencionalnog i modernog pristupa ...

By Ibrahim Jusufranić, Danislav Drašković, Jasmin Jusufranić

Savremena organizacija sistema javnog masovnog transporta bazira se na strategiji “održivog razvoja” I “kvaliteta života”. Polazeći od navedene strategije, u radu je prikazan mogući postupak organizacije i uključenja više prevoznika u sistem javnog masovnog transporta putnika (JMTP), na takav način da se obezbedi maksimalna proizvodna, troškovna i ...

By Pavle Gladović

U posljednje dvije decenije Inteligentni Transportni Sistemi (ITS) su najznačajniji tehnološki napredak zabilježen u većem broju razvijenih zemalja. Primarna uloga ITS-a je primjena savremenih tehnologija – uglavnom kompjutera, elektronike i komunikacija - i menadžment srategija u cilju povećanja bezbjednosti saobraćaja, korišćenja kapaciteta i pog...

By Mirsad Kulović

Problem transporta opasnih materija predstavlja kompleksan transportni proces koji je praćen visokim stepenom rizika. U ovom radu biće prikazan novi metodološki pristup rešavanja ovog problema korišćenjem savremenih informacionih tehnologija, koje pružaju mnoge alate koji mogu olakšati i ubrzati donošenje najadekvatnijih odluka prilikom projektovan...

By Vladimir Popović

Svaka zemlja koja je jasno opredeljena za pristup evropskoj zajednici, posebnu pažnju mora da na samom početku posveti kompletiranju zakonodavstva koje treba da se približava u prvom redu sa poznatim međunarodnim konvencijama drumskog saobraćaja i istovremeno i sa poznatim standardima aquis communitaire . Zbog uticaja, ali i potrebe stvaranja ovih ...

By Armand Krasniqi, Asib Alihodžić

...

By Husnija Bibuljica

...

By Nihat Ramić, Kenan Jusić

...

By Pavle Gladović, Milan Simeunović, Mirjana Radojković